תמ"א 38

בשנים האחרונות מתעוררות יוזמות רבות הן על ידי גופים עירוניים או פרטיים, להשביח, לשפר או לייעל אזורים עירונים מוזנחים או בלתי מנוצלים. כשמטרתה העיקרית הינה להוסיף יחידות דיור בבנייני מגורים קיימים, משכילה תוכנית ההתחדשות העירונית לנצל טוב יותר את משאב הקרקע המוגבל, ומביאה לשימוש חכם יותר על ידי תושבים רבים יותר.

מטרות הביניים של תוכניות ההתחדשות העירונית הינן השבחת האוכלוסייה באזורים חלשים, הצערת אוכלוסיות מתבגרות, פיתוח וניצול שטחים פתוחים, ועוד. פרויקטים המבוצעים במסגרת התחדשות עירונית נחלקים לכאלו הכוללים תוכניות "פינוי בינוי", ולכאלו אשר אינם מצריכים פינוי התושבים כדוגמת פרויקט "תמ"א 38".

תוכנית פינוי בינוי

על מנת לשמר שטחים עירוניים פתוחים ובלתי מיושבים, ומתוך כוונה לעשות שימוש נבון בתשתיות עירוניות קיימות, הוחלט כי רוב רובה של הבנייה העתידית בישראל תבוצע בשטחים אשר מוגדרים כשטחים בנויים בהווה. תוכנית "פינוי בינוי" הכוללות פינוי הדיירים מבתיהם טרם עריכת השינויים המתוכננים והשבתם לבניין כשזה משופר או בעל תוספת קומות. 

בכדי לעודד פרויקטים של "פינוי בינוי", נותנת הממשלה תמריצים והטבות לפרויקטים אלו, תוך ליווי התהליך על ידי גופים יזמיים מורשים. 

קבוצת אבידן מיומנת בביצועם של פרויקטים ל"פינוי בינוי" החל מההתקשרות עם הגופים העירוניים והוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית של הממשלה, וכלה בניהול הקשר אל מול בעלי הנכסים. צוות המומחים בחברה אמון על עריכת וניהול התיאומים השונים בין הגורמים, ניהול פעולות ההסברה ועדכון בדבר התקדמות הפרויקט אל מול בעלי הנכסים, וניהול פיננסי מבוקר ואמין לאורך כל שלבי התהליך.

תוכנית "תמ"א 38"

תמ"א 38 הינה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התוכנית אושרה על ידי הממשלה בשנת 2005, וביסודה מצבור של תקנות המיועדות לשפר את מצבם של מבנים הנמצאים בסיכון בשעת רעידת אדמה. מאחר ומחירן של פעולות חיזוק מבנים גבוה במיוחד, מעודדת הממשלה בעלי נכסים רבים ויזמים רבים לביצוע התוכנית על ידי שיפור תנאי המגורים בבניין ובניית קומות מגורים נוספים, אשר עלות מכירתן מפצה על עלות בנייתן.

קבוצת אבידן הינה גף מורשה, מיומן ומנוסה בייזום וביצוע פעולות תוכנית "תמ"א 38", בהשגת זכויות בניה, בניהול הליכי הרישוי והבנייה וניהולו הפיננסי התקין של הפרויקט, תוך שמירה על קשר רצוף עם בעלי הנכסים בבניין. הקבוצה מיומנת בביצוע פעולות תמ"א 38 הכוללות את חיזוק המבנים, הקמת קומות מגורים חדשות, שיפור דיירות קיימות ועוד.